Vonatkozó jogszabályok

2008 évi. XLVI. Törvény

„A növényvédelmi gépeket az e törvény végrehajtására kiadott jogszabály szerint típusminősítés alá kell vetni forgalomba hozatalukat megelőzően, továbbá a használatuk során időszaki felülvizsgálatnak kell alávetni.”

43/2010. (IV.23.) FVM rendelet

„A szolgáltatás és árutermelés során használt növényvédelmi gépeket - a kézi, illetve háti permetezőgépek kivételével - háromévente a 3. melléklet szerinti időszaki felülvizsgálatnak (a továbbiakban: felülvizsgálat) kell alávetni.”

2009/128/EK irányelv

“A tagállamok biztosítják, hogy a hivatásos felhasználásban alkalmazott, a peszticid kijuttatására haszbált berendezéseket és tartozékokat rendszeres időközönkét megvizsgálják. A vizsgálatok közötti időköz nem haladhatja meg az öt évet 2020-ig, majd azt követően a három évet.”
“ A tagállamok 2016. december 14-ig biztosítják, hogy a peszticid kijuttatásához használt berendezések vizsgálata legalább egyszer megtörtént. Ezen időpontot követően kizárólag azok a peszticid kijuttatásához haszbált berendezések használhatók hivatásosan, amelyek sikeresen teljesítették a vizsgálatot.”