Információk a felülvizsgálathoz, a "permetezővizsgához"A gép felkészítése a felülvizsgálatra
A felülvizsgálat helyszíne
Milyen korú és típusú permetezőket kell vizsgáztatni?
Mi a teendő, ha házilag épített vagy ismeretlen eredetű a gép?
Minden fúvókasort vizsgálnak?
A vizsga menete

A gép felkészítése a felülvizsgálatra

A felülvizsgálatra való felkészítés hasonló a szezonkezdéskor, a permetezés megkezdése előtt szükséges előkészítéshez.
 • Megtisztított, kívül és belül ki-, és lemosott gép bocsátható felülvizsgálatra. Habzó, színes, szagos vízzel környezetvédelmi és egészségügyi okok miatt nem lehet vizsgáztatni a gépet. Felülvizsgálaton 1/2-3/4-ig tiszta vízzel feltöltött tartályú géppel kell megjelenni. A szivárgás, csorgás, csöpögés a felülvizsgálat vizsgaszempontjai miatt nem megengedhető. Szórófejeknél leálláskor kismértékű után-csepegés természetes.
 • Kézmosó-tartály: Ha nincs a gépen gyárilag felszerelt kézmosó-tartály, azt a felülvizsgálatra pótolni kell csappal ellátott, legalább 10 literes stabilan a permetezőre szerelt kannával, vagy egyszerű tartállyal.
 • Kardán-hajtás, erőátvitel, mozgó alkatrészek: Az erőátviteli, mozgó alkatrészek burkolatait ellenőrizzük, a kardánhajtású gépek esetében a kardánvédő-burkolat és biztosítóláncainak megléte elengedhetetlen. Gépkapcsolásnak, felfüggesztésnek, rögzítésnek az erőgéphez stabilnak, megbízhatónak, lógásmentesnek kell lenni.
 • A szerkezeti váz és tartozékai (láb feljáró, korlát stb.) lehet hegesztett, javított, megerősített, de balesetveszély szempontjából biztonságosnak kell lenniük.
 • A permetlé-tartály legyen csorgás-, csepegés-mentes, beöntő-szűrővel és tartály fedéllel kell rendelkeznie.
 • Bemosó tartály és göngyölegtisztító nem kötelező, de ha van, ez is hozzátartozik a gép feltöltő-rendszeréhez. Működésük fontos, de nem vizsgaszempont.
 • Szükséges a jól leolvasható, látható szintjelző, ez szintén előírás. Ha hiányzik, pótlni kell.
 • Tartály leüríthetősége és elzárhatósága szükséges, egyéb tisztító eszköz, pl. tartály-mosó rendszer nem előírás.
 • A tartály feltöltését úgy kell biztosítani, hogy a sem vegyszerrel, sem a bekevert permetlével ne történjen érintkezés.
 • Légüsttel felszerelt gépek esetében a légüst nyomásbeállítása nem vizsgaszempont, azonban a helytelen beállítás a folyadékáram lüktetésével, pulzálással jár, ami a helytelen kijuttatáshoz, pontatlan munkához, számtalan műszaki problémához (csorgás, csepegés), a csepegés-gátló membrán, rugó és fúvóka idő előtti elhasználódáshoz vezet. A helyes beállítás az üzemi (kijuttatásnál beállított) nyomás 50-70 %-a kell legyen a légüstben nyugalmi állapotban. Ha folyadék rezonanciát tapasztalunk a felülvizsgálat során, akkor ellenőrizzük és beállíttatjuk a nyomást.
  Ha helyes a nyomásbeállítás és mégis lüktetést tapasztalunk, az a szivattyú meghibásodására utal. Hibakeresésben -, amennyiben a jelentkező igényli,- segítséget nyújtunk.
 • Nyomásmérő órának a gépkezelő számára jól látható helyen lennie kell, ezt ellenőrizzük, az óra pontosságát is bemérjük. Egyéb mérőberendezések nem vizsgaszempontok. Csak a folyadék-csillapítású és a használt nyomáshoz illeszkedő méréshatárral rendelkező óra felel meg.
 • Nyomásbeállítás, szakaszolók működése, ki-bekapcsolhatóság, nyomáskiegyenlítődés (max. 10 % eltérés) vizsgaszempont.
 • Vezetékek, tömlők állapota, megtörése, beszükülése szárnyszakaszokra nyomásesés vizsgálata előírás.
 • Szűrők megléte, állapota vizsgálandó. A szívó és nyomó oldalon is kell lenni szűrőnek, valamint a tartálybeöntő nyílásban. A fúvókaszűrő nem kötelező. Azok tisztíthatósága, cserélhetősége ellenőrzésre kerül.
 • Szántóföldi gépeknél a szórókeret egyenessége, stabilitása, szórófejek 50 cm-enkénti elosztása, azok azonos iránya vizsgaszempont.
 • Szórókeret kitérés, magasságállítás, csillapítás, szintbeállás kiegyenlítés vizsgálat tárgyát képezi. Szórófejek sérülés elleni védelme is vizsgaszempont.
 • A fúvókáknak azonos típusúaknak és méretűnek kell lenniük.
 • Ültetvényes(kertészeti) gépek esetén szórófejek helyzete iránya beállítása, egyedi zárhatósága, szórófejek szimmetriája, szóróívek kapcsolhatósága, ventilátor kikapcsolhatósága vizsgaszempont.
 • Szórópiszollyal is rendelkező gép esetén a ravasznak működnie kell, valamint a szórásszög állíthatóságát is ellenőrizni kell.

A felülvizsgálat helyszíne

A felülvizsgálatot Makó környéki jelentkezők esetében a Makó, Ardics tanya 7. szám alatti telephelyünkön (Marosleli úti Gazdabolt), Makón kívül pedig mobil vizsgaállomással végezzük. A felülvizsgálat helyszínén olyan sík terepre van szükségünk, ahol a legnagyobb felülvizsgálatot igénylő permetező is elfér munkahelyzetben, és biztosítva van a vízgyűjtő ponyva sérülésmentessége.
Ezen kívül 230V-os hálózat szükséges elektromos berendezéseink üzemeltetéséhez.

Milyen korú és típusú permetezőket kell vizsgáztatni?

A permetező gép öt éves koráig felülvizsgálat nélkül használható, ha rendelkezik típusbizonyítvánnyal vagy forgalomba hozatali engedéllyel. A számla, szállítólevél, CE tanúsítvány, munkavédelmi megfelelőségi bizonyítvány nem elég, mert nem bizonyítja a gép bevizsgáltságát, utána a gép 3 évenként vizsgaköteles.
Ez vonatkozik az önjáró, a vontatott, a függesztett, vagy egyéb pl. rászerelt, azon belül a szántóföldi és ültetvényes (kertészeti) permetezőgépekre egyaránt. A háti-, háti motoros-, szorópisztolyos-, és kézi permetezőt nem kell vizsgáztatni, csak ami nagyobb, mint egy kézi, vagy háti eszköz, és árutermelés céljára használják.

Mi a teendő, ha házilag épített vagy ismeretlen eredetű a gép?

Bármilyen idős vagy átalakítva kijavított, összeépített, ismeretlen gyártású, típusú gép levizsgáztatható alvázszám hiányában is, utóbbit vizsgán azonosító jel felhelyezésével kötelezően pótoljuk. Az alváz, a permetezőszárny lehet javított, hegesztett is, ha megfelelően megerősített, stabil, a szükséges paramétereknek megfelel és nem balesetveszélyes.

Minden fúvókasort vizsgálnak?

Műtrágya fúvókasort nem kell vizsgáztatni, az eredményes felülvizsgálathoz elegendő egyetlen fúvókasor bemérése is. A további fúvókasorok vizsgálata a tulajdonos döntése alapján történik.

A vizsga tartalma

A felülvizsgálat során működés közben vizsgáljuk a fúvókasorok nyomásesését, kiegyenlítődést, nyomásingadozást, nyomásbeállítást, kezelőszerveket, azok elérhetőségét.
A permetlé tartályban a folyamatos keverés előírás, üzem közben ellenőrizzük. Ehhez megfelelő szivattyúteljesítmény szükséges. Az adott nyomáson a fúvókasor által kijutatott folyadék mennyiség + 20 % minimum szállításteljesítmény az előírás.
Mérőkocsis szóráseloszlás-mérő berendezéssel vizsgáljuk a szórásképet, fúvókák teljesítményét, az eltéréseket a névlegestől és egymástól, az eredményt grafikonon láthatjuk, melynek kinyomtatott példányát átadjuk a tulajdonosnak, üzemeltetőnek. Ez a szóráskép vizsgálat mutatja meg a gép valódi munkaminőségét, a fúvókák gazdaságos vagy gazdaságtalan voltát. A fúvókák egyedi mérőhengeres vagy átfolyás méréses vizsgálata nem ad semmilyen képet a gép valódi munkaminőségről, azzal a fúvókánként percenként átengedett folyadék mennyiséget lehet csak meghatározni, de a gazdaságtalan működést, esetenként 50-90% vegyszer elsodródást, helytelen cseppképzést nem.
Szivattyúvizsgálat: Átfolyás-mérővel(mérőbőrönd) nyomásszabályzós terheléssel névleges fordulaton mérjük a szivattyú paramétereit. A szivattyú nyomóoldalára csatlakozunk az említett mérőműszerünkkel, abból pedig csővezetéken át a permetlé tartályba visszavezetjük a vízet.
A szivattyú teljesítményének vizsgálata megoldható átfolyás mérés nélkül is, ha a tulajdonos azt kéri, hogy ne bontsuk meg a rendszert, ebben az esetben a beszerelt fúvókák névleges felső nyomás határán üzemeltetve kell, hogy kellő vízmennyiséget kapjanak nyomásesés nélkül, valamint egyértelműen látszani kell a tartályban a hidraulikus kevertetés működésének. Ha ez működik a vizsgálat így is eredményes.
Felülvizsgálat közben a kipermetezett víz folyamatosan visszatöltésre kerül a permetezőgépbe.
Ha a gép a felsorolt vizsgálatokon sorra megfelelt vagy kis segítséggel a feltárt hibákat megtudjuk javítani pl. fúvóka csere, nyomásmérő óra csere, vízsugárban lévő akadályok elhárítása, szórótestek csepegés megszüntetése, szárnyak beállítása, szárnykitérés beállítása stb. a gép „A felülvizsgálaton összességében megfelelt” minősítést kap. Felragasztjuk az érvényességet igazoló matricát, átadjuk a jegyzőkönyvek másolati példányát, a műszeres mérés grafikonját, méréseredményét valamint a számlát.