A megrendelőlap elküldésével megrendelő vállalja, hogy a lemosott, kitisztított, vegyi anyagoktól mentes, valamint tiszta vízzel feltöltött, és munkára alkalmas állapotú növényvédő gépet, az állomás által meghatározott időben és helyszínen saját költségén felvonultatja, s tudomásul veszi, hogy ezen feltételek teljesülésének hiánya esetén, a vizsgálat nem végezhető el, a vizsgálati díj vissza nem téríthető.

A gép tulajdonosa hozzájárul, hogy a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara feltüntetett adatait tárolja és kezelje, valamint az esetleges képzésekről, programokról, illetve a műszaki érvényesség lejártakor, megrendelőt tájékoztatás céljából megkeresse.

A megrendelő tudomásul veszi továbbá, hogy a vizsgálat akadályozása, a vizsgálatot végzők felé tanúsítandó tisztelet és tisztesség hiánya, vagy egyéb törvénytelen, illetve tisztességtelen fellépés, vagy arra való buzdítás (pld.: sértegetés, vesztegetés) esetén, a vizsgálatvezető köteles a vizsgálat megtagadására/felfüggesztésére és a terület azonnali elhagyására.